Cây dược liệu dưới tán lá rừng
Cây dược liệu dưới tán lá rừng
slide-5
slide 4
slide 2
slide 1

Thông báo mời thầu trồng rừng tại Kon Tum

Hiện tại, Tập đoàn InnovGreen đang triển khai kế hoạch trồng rừng tại 8 xã trên địa bàn 6 huyện thị là Thị xã Kon Tum, Sa Thầy, Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei của tỉnh Kon Tum với tổng diện tích 2000 ha và có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu sau:

+ Gói 01: Trồng 2,000 ha rừng
+ Gói 02: Sửa chữa và làm mới trên 40 km đường lâm nghiệp
Hình thức giao thầu: Khoán trọn gói theo dự toán đã duyệt
Thời gian khảo sát, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng: từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2009.
Thời gian thi công: Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tập đoàn Innovgreen trân trọng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Hạn chót nhận hồ sơ thi công: 17h giờ, ngày 15 tháng 3 năm 2009.
Ưu tiên: Các nhà thầu thi công có sử dụng lao động địa phương.
Hồ sơ thi công sẽ được mở công khai vào 8h sáng, ngày 16 tháng 3 năm 2009 tại trụ sở Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum nêu dưới.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nộp hồ sơ thi công tại địa chỉ sau

Người liên hệ: Ông Lộc Vũ Trung /Phó phòng lâm nghiệp công ty.
Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum
Địa chỉ: 23 Phan Đình Phùng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại & Fax: 0603.913.134 DD: 0987.040.667

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tập đoàn InnovGreen.