Tập đoàn InnovGreen

Bảng quảng cáo
English (United Kingdom)

Công ty TNHH Một thành viên InnovGreen Quảng Nam

Giấy phép đầu tư số: 331043000016 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 10 tháng 07 năm 2008
Tên dự án đầu tư: Trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Nam
Vốn đầu tư: 40 triệu USD (Bốn mươi triệu đô la Mỹ)
Quy mô dự án theo giấy phép: 30 nghìn hécta trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 9 huyện ( Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Giang, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước)
Thời hạn hoạt động: 50 năm
Ngành nghề: Trồng rừng bạch đàn và cây keo cao sản, và các loại cây khác, khai thác gỗ, chế biến gỗ rừng...
Mục tiêu của dự án: Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cung cấp nguyên liệu làm giấy, sản phẩm nội thất và mỹ thuật.
Hoạt động kinh doanh thực tế: Trồng rừng nguyên liệu trên diện tích 1,160.89 ha đã được UBND tỉnh quyết định cho phép trồng rừng tại Tây Giang (số liệu tính đến hết Quý 2 năm 2010)
Vị trí hiện tại Trang chủ